Brugervilkår

Med en brugerkonto får du adgang til en række tjenester på Secondhandbikes.dk. Disse brugervilkår beskriver i dit ansvar og Secondhandbikes.dk mulighed for at benytte det indhold, du bidrager med. Med indhold mener vi tekst, billeder eller andet indhold, som du uploader til Secondhandbikes.dk.

Din brugerkonto

Accepter disse brugervilkår for at oprette en brugerkonto

Når du opretter en brugerkonto på Secondhandbikes.dk, accepterer du disse brugerbetingelser.

Benyt dit fulde, korrekte navn

Du skal benytte dit fulde, korrekte navn, når du opretter en brugerkonto. Har vi mistanke om, at du bruger et andet navn, beder vi dig dokumentere dit navn. Ved manglende dokumentation lukker vi din brugerkonto. Du må ikke afgive nogen form for oplysninger om andre end dig selv.

Benyt en fungerende e-mail-adresse

Du skal benytte en fungerende e-mail-adresse, når du opretter en brugerkonto. Du vil løbende modtage mails på denne e-mail-adresse - eksempelvis i forbindelse med, at du har glemt din adgangskode, ved kontakthenvendelser fra andre brugere eller hvis vi lancerer nye funktioner. Vi forbeholder os ret til at lukke eller spærre din konto, hvis reglerne ikke efterleves.

Du kan lukke din brugerkonto - men dit indhold vil fortsat være synligt

Du kan bede om at få din brugerprofil lukket ved at skrive til info@secondhandbikes.dk. Det indhold, du har bidraget med, kan dog fortsat være synligt med dit navn som forfatter.

Din brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre

En brugerkonto er din personlige adgang til Secondhandbikes.dk og er knyttet til dit navn. Du må derfor ikke dele dit login med andre. En overtrædelse kan føre til, at vi lukker din brugerkonto.

Dit ansvar

Du har selv ansvar for det indhold, du bidrager med

En brugerkonto giver adgang til at bidrage med indhold på Secondhandbikes.dk, blandt andet i form af tekst og fotos. Du er selv ansvarlig for, at det indhold, du bidrager med, overholder gældende dansk lovgivning.

Herunder er du bl.a. selv ansvarlig for, at dit indhold ikke indeholder injurier eller krænker andres ophavsret. Alt indhold er som udgangspunkt dækket af ophavsret, så du skal være ophavsmand til det indhold, du bidrager med, eller citere inden for Ophavsretslovens rammer for god citatskik. Såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket hans rettigheder eller lignende, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand. Strafbare forhold vil blive politianmeldt.

Du må ikke uploade pornografisk, eller andre former for stødende materiale, herunder materiale med voldeligt indhold. Vi forbeholdes os ret til at fjerne ethvert materiale, herunder også af kapacitetsmæssige hensyn m.v.

Du skal overholde alle retningslinjer for tekst og billeder m.v., og vi forbeholder os at slette din brugerkonto og spærre for adgang til at oprette en ny, hvis du overtræder nogen regel.

Du er selv ansvarlig for at gemme det indhold du lægger op. Vi påtager os intet ansvar for det indhold, du lægger ind, herunder om det slettes, kan genskabes m.v.

Det indhold, du bidrager med

Secondhandbikes.dk kan også bruge dit indhold andre steder

Du bevarer ophavsretten til det indhold, du bidrager med, men giver samtidig Secondhandbikes.dk ret til vederlagsfrit at benytte indholdet. Det indhold, du bidrager med på Secondhandbikes.dk, kan således også blive brugt kommercielt i Secondhandbikes.dk markedsføringsmateriale.

Du må ikke bidrage med reklame

Du må ikke benytte Secondhandbikes.dk til reklame for eget firma eller andet indhold, der har karakter af reklamebudskaber. Ønsker du at benytte Secondhandbikes.dk til at ramme brugerne med kommercielle budskaber, kan du kontakte info@secondhandbikes.dk.

Sørg for at også have en lokal kopi af indhold, du vil bevare

Secondhandbikes.dk forbeholder sig ret til uden grund at fjerne indhold, du bidrager med og kan ikke garantere, at det bevares. Sørg derfor for selv at have en lokal kopi af indhold, du vil være sikker på at bevare.

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig nyhedsbreve på Secondhandbikes.dk, accepterer du også at modtage infomails fra Secondhandbikes.dk, og du accepterer, at Secondhandbikes.dk må kontakte dig om analyser, nyheder, tilbud mv. via telefon, sms og e-mail. I nyhedsbreve og infomails fra Secondhandbikes.dk kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Der tages forbehold for ændring af brugervilkårene, og det er de til enhver tid tilgængelige vilkår der er gældende. Hvis der laves væsentlige ændringer i brugervilkårene, vil vi orientere herom.

Senest opdateret 24. April 2016